Shared Hosting

SH1-DA

Basic shared hosting plan.

  • 3 GB SSD Space
  • 100 GB Data Transfer
SH2-DA

Medium shared hosting plan.

  • 6 GB SSD Space
  • 150 GB Data Transfer
SH3-DA

Advanced shared hosting plan.

  • 10 GB SSD Space
  • 200 GB Data Transfer
SH4-DA

Premium shared hosting plan.

  • 15 GB SSD Space
  • 250 GB Data Transfer

Powered by WHMCompleteSolution